Z důvodu mimořádného stavu vyhlašuje předsednictvo až do odvolání přerušení veškerých našich aktivit (tj. kontaktní i mediální kampaně, informačních akcí aj.). Žádáme také všechny zapojené a sympatizanty, aby se v místech svého bydliště zapojili do dobrovolnických akcí kolem současné virové situace.
Děkujeme.

Co se dá změnit?


Děláme něco víc, než jen křičení na ulicích. Sledujeme problémy a nabízíme řešení.

Zemědělství

Dlouhodobě neudržitelné zemědělství je jedním z největších problémů v České republice. Česká krajina není dostatečně členitá a převažují v ní obrovské lány polí jedné plodiny - důsledkem je například nedostatečná schopnost půdy udržet vodu nebo stále častěji se opakující problémy s přemnoženými škůdci (př. 2019 - hraboši). Tento problém má relativně jednoduché a efektivní řešení - výrazně by pomohlo rozdělení velkých polí na menší políčka s více druhy plodin a zvýšit počet remízků a malých rybníků v zemědělské krajině.

Energetika

Závislost České republiky na uhlí je známý problém. My ale prosazujeme postupný odklon od uhelné energie, nikoliv okamžité vypnutí všech parních elektráren - to by bylo nejen extrémně ekonomicky nevýhodné, ale také značně kontraproduktivní, protože ČR by musela dovážet energii ze zahraničí, především opět z uhelných elektráren. V tuto chvíli jsou však obnovitelné zdroje tak neefektivní a pro ČR nevhodné, že není reálné aby v blízké době celkově nahradili uhlí - ideálním řešením je podle nás rozvoj jaderné energetiky, která může být dostatečně účinná a přitom mít na životní prostředí minimální dopad. Výrazně proto podporujeme výstavbu Dukovan II a v budoucnu i Temelínu II.

Lesy

Žádáme celkovou změnu přístupu k českým lesům. Bohužel, v tuto chvíli tvoří velkou část českých lesů smrkové monokultury, které nejen že svou jednotvárností a nedostatečnou diverzitou nevytváří dobré podmínky pro řadu živočichů, jejichž přirozeným biotopem jsou původní smíšené lesy, ale také vůbec nezvládají čelit kůrovci a klimatickým změnám, kvůli čemuž dochází k největšímu usychání lesů za posledních 200 let. Žádáme proto, aby druhová skladba nově sázených lesů byla blíže původním smíšeným lesům. Chceme zodpovědnou obnovu lesů a v tomto směru podporujeme výzvu Zachraňme lesy od Hnutí DUHA.

Odpad

Občané české republiky jsou ve třídění odpadů a objemu vytvořeného komunálního odpadu na osobu jedni z nejlepších v Evropě. Český stát však tento recyklační potenciál nevyužívá dostatečně - například plastů by bylo možné recyklovat až o 15% více. K zlepšení recyklace v ČR by pomohla lepší státní podpora recyklačního průmyslu a např. také zálohování PET lahví. Dalším velkým problémem v ČR je velký podíl skládkovaného odpadu - až 45% všech českých odpadků končí na skládkách - to je zhruba dvojnásobek evropského průměru.

Doprava

Výrazným zdrojem znečištění v ČR je jak osobní, tak i nákladní doprava. Jednoduchým a levným řešením je přesun dopravy na železnici - například dálkový transport lodních kontejnerů je levnější a efektivnější právě železniční dopravou. Podporujeme tedy zvýšení dálničních poplatků pro dálkové kamiony a daňové úlevy pro společnosti zabývající se nákladní vlakovou dopravou tak, aby možnost silniční nákladní dopravy zůstala pouze pro dopravu kterou není možné přenést na železnici (přeprava potravin, rychle se kazících materiálů, lokální přeprava,…).


Co se týče osobní dopravy, není možné
ani žádoucí nějak legislativně omezovat
přepravu osob. Pomůže ale, když bude
vlaková doprava rychlejší, pohodlnější
a spolehlivější než současná silniční
- takovéto řešení poskytují vysokorychlostní
tratě. České dráhy už nyní vlastní
soupravy schopné jezdit rychlostí až
230 km/h, navíc by v budoucnu mělo být
možné dokoupit jednotky s rychlostí až
320 km/h. Cesta z Prahy do Brna pod
1h by podle nás byla dostatečnou motivací
k tomu, aby lidé raději než do auta
sedli do vlaku a snížili tak svou
uhlíkovou stopu.

Zdroje skleníkových plynů v dopravě


Eurostat 2016, suma za celou EU

Železniční

doprava

Letecká

doprava

Lodní

doprava

Silniční

doprava

+0,5% ostatní doprava

O nás


Kdo jsme? Čeho chceme dosáhnout? Jak?

Jsme mladí lidé se skutečným zájmem o přírodu a životní prostředí. Už nás nebaví jen sledovat, jak neustále dochází k ničení životního prostředí a krajiny ve střední Evropě. Nebaví nás sledovat, jak se stát i lidé místo skutečných problémů věnují něčemu, co bude mít minimální podíl na tom, jak to tu bude za několik desítek let vypadat.

Řešením v žádném případě není pouze křik s neurčitými požadavky. Problémy, které mají přímý dopad na Českou republiku dlouhodobě sledujeme a hledáme řešení, která budou účinná, ale přitom nebudou mít velký negativní vliv na běžné obyvatele. Víme, co konkrétního může česká vláda dělat, aby maximálně zmírnila dopady klimatické změny na české občany. Česko leží v oblasti, která i při naplnění horších scénářů průběhu klimatické změny může zůstat relativně v pořádku. Při pokračování v současném hospodaření ale bude stále častěji docházet k velkým problémům v zemědělství a krajina začne výrazně ztrácet na hodnotě - každým rokem bude nižší úroda, plodiny budou méně kvalitní a více náchylné ke zničení. Přitom se tomu dá celkem snadno zabránit. Jestliže se krajina České republiky během několika let začne měnit k lepšímu, prospěje to obyvatelstvu více než konec provozu všech uhelných elektráren.

Chceme však také bojovat proti "klima hysterii" - zdánlivě prospěšnému chování, které ale planetě více škodí, než pomáhá. Příkladem může být například nesmyslné nahrazování jednorázových plastů papírem nejen ve fastfoodech (poslední se přidali KFC a BurgerKing 18.10.2019). I když se může zdát že papír je lepší než plast, není tomu tak, protože igelitové tašky je možné vyrábět z recyklovaného plastu a pak je znovu recyklovat, zatímco umaštěný papír se dá jen spálit (samozřejmě nejlepší jsou obaly s opakovatelným použitím). Dalším příkladem takovéto hysterie může být veganství - ano, živočišná výroba sice produkuje skleníkové plyny, ale v porovnání například s dopravou naprosto minoritní podíl. Důležité také je, že úbytek českého dobytka by znamenal úbytek luk a pastvin v ČR, který by měl zřejmě kritické dopady pro řadu druhů hmyzu a dalších živočichů.

Odsuzujeme také jakýkoliv druh extremismu, tedy snahy prosazování názoru i za použití násilí či vydírání.

75%

půdy v ČR nemá dostatek vláhy

50000 ha

lesů zničil v r. 2018 v Česku kůrovec
letos to může být až desetkrát více

45%

odpadu v ČR je ukládáno na skládky

miliony

živočichů v ČR letos zahynuly kvůli nadužívání pesticidů

Blog


Co se zrovna chystá?

Opravdu je maso problém?

Jak je to s produkcí masa? Potřebujeme ji? Je to problém? Nepřinese veganství a vegetariánství naší přírodě spíš víc škody než užitku? Je živ. výroba něco nového?

Ohrožují nás invazní druhy?

Jsou invazní druhy ještě horší než klimatická změna? Co může v přírodě napáchat nový druh bez přirozeného predátora? Jsou invazní druhy rizikem i pro ČR?

Jak jsou na tom naše lesy?

Jaký je aktuální stav velké části českých lesů? Čím je z velké části způsobena aktuální lesní kalamita? Jak se s ní dá vypořádat? Co nám hrozí?

Výzva zemědělcům


Sucho, hraboši, snížení druhové rozmanitosti v zemědělské krajině… Tyto problémy nejsou způsobeny pouze klimatickou změnou, ale také z velké části nezodpovědným a neudržitelným zemědělstvím v České republice. Přitom právě zemědělci, kteří mají na nakládání s krajinou největší vliv, patří k těm, kteří pociťují negativní dopady nejhůře.


Ukažte zemědělským firmám, že i vy s neudržitelým zemědělstvím nesouhlasíte! Podepište naši výzvu zemědlcům!


Kontakt


Chcete nám vzkázat zprávu? Navrhnout zlepšení? Pridat se k nám?

Kontaktní email:

ecollective@post.cz
instagram: @ecollective.cz
Facebook: Ecollective

Napište nám!