Problém invazních druhů

Za invazní druhy jsou považovány rostliny a zvířata žijící na území, kam by se přirozeně nejspíše nedostaly a byly tam zavlečeny lidskou činností, buď jen tak vlivem globální dopravy, nebo přímo za účelem chovu s tím, že se do volné přírody dostaly buď náhodou, nebo dokonce cíleným vypuštěním.

Mnoho lidí si myslí, že šíření invazních druhů není problémem a že nikomu a ničemu nemůže přece vadit, když tu bude nějakých pár druhů navíc. To je ale obrovský omyl. Příkladem obrovských problémů, které mohou být způsobeny zavlečením nepůvodních druhů je například doslova invaze evropských králíků v Austrálii. Králici byli poprvé do Austrálie dovezeni v době osmnáctého století jako hospodářské zvíře (1), podařilo se jim však uniknout z některých chovů a ukázalo se, že díky snadné adaptaci na australské podmínky a relativně rychlým rozmnožováním jsou to téměř perfektní invazní živočichové. Během několika desítek let došlo k obrovskému přemnožení králíků, kteří sežrali množství australské vegetace a začali vytlačovat původní australské druhy. Většina pokusů o jejich zastavení nebo omezení počtů skončila buď neúspěchem, nebo dalším špatným dopadem na australskou přírodu (př. pokus o vysazení běžných králičích predátoru (lišek, koček,…), ti však místo králíků začali lovit mnohem snáze ulovitelné původní australské druhy) (2).


Přemnožení králíku v Austrálii (obr. 1)
Příklady velmi negativního dopadu invazních rostlin můžeme vidět i ve střední Evropě. Ze všech invazních druhů u nás působí největší problémy asi bolševník velkolepý - silně jedovatá rostlina, která dorůstá až pěti metrů a při kontaktu s kůží vytváří svědivé vyrážky a může způsobovat mnoho dalších problémů. Byl původně dovezen jako okrasná rostlina z Kavkazu (3). Kvůli své jedovatosti a rychlosti šíření je výrazným ohrožením pro původní ekosystémy a může způsobovat ohrožení mnoha původních druhů, výrazně je jím zasažen například Karlovarský kraj. Rizikem je také stále rostoucí areál rozšíření sršně asijské, která se po Evropě šíří od roku 2004, kdy bylo jejich hnízdo náhodou dopraveno do Francie v lodním kontejneru. Sršně představují riziko např. pro včely a mnoho dalších druhů hmyzu. Areál jejich rozšíření se každým rokem zvětšuje cca o 100 kilometrů všemi směry (5).


Likvidace bolševníku velkolepého (obr. 2)
Na území České republiky v tuto chvíli roste 61 invazních druhů rostlin a žije 113 druhů invazních živočichů(6) . Podle některých vědců jsou invazní druhy neboli "zelení migranti" největší ekologickou hrozbou pro Českou republiku. (7)
Vzhledem k rizikům, které tyto druhy představují by podle nás měl být boj proti nim mnohem intenzivnější, než jak je tomu nyní. Alespoň částečnou obranou proti invazním druhům je pestrá krajina, která dává větší prostor druhům domácím, které tak mohou lépe vzdorovat invazím a lépe udržet původní ekosystémy. Důkazem je například nedávná studie, která potvrzuje, že včelojedi jsou schopni predace na niž zmíněných asijských sršních (8). Bohužel, naše současná krajina přeměněná do velkých lánů polí s malou pestrostí více vyhovuje invazním sršním než půdodním včelojedům, kteří by nás před sršněmi mohli bránit.


Zdroje:
(1)
https://www.environment.nsw.gov.au/topics/animals-and-plants/pest-animals-and-weeds/pest-animals/rabbits
(2)
http://www.environment.gov.au/biodiversity/invasive-species/publications/interactions-between-feral-cats-foxes-native-carnivores-and-rabbits
(obr. 1)
https://unrememberedhistory.com/2017/06/21/thomas-aubring-me-some-rabbits-he-ordered-he-had-no-idea/
(3)
http://www.ibot.cas.cz/invasions/pdf/Perglova%20et%20al_Bolsevnik_Ziva2007.pdf
(4)
https://web.archive.org/web/20070123235549/http://www.giant-alien.dk/pdf/Czech%20manual_web.pdf
(obr. 2)
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2037242-bolsevnik-kocky-ci-karasi-rychlost-sireni-invazivnich-druhu-je-nejvyssi-v-dejinach
(5)
http://invaznidruhy.nature.cz/res/archive/317/039026.pdf?seek=1472397125
(6)
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2037242-bolsevnik-kocky-ci-karasi-rychlost-sireni-invazivnich-druhu-je-nejvyssi-v-dejinach
(7)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/419235100161014-zeleni-migranti
(8)
https://https://avifauna.cz/vcelojedi-lesni-preduji-hnizda-asijskych-srsnu/