Jak jsou na tom české lesy?

Jaký je stav našich lesů po dlouhé době, kdy byly využívány především jako zdroj dřeva a nehledělo se na jejich přirozené funkce?

Lesnictví je potřeba pro udržování zdravého lesa (1). Pokud by se o lesy nikdo nestaral, staly by se pro běžné lidi nebezpečné a nevyužitelné. Problém však nastane, když se to s úpravami lesa přežene a z přirozeně rostoucího smíšeného lesa, ve kterém se nachází stromy různého stáří a druhu (2) se stane monokultura, která se v jednu chvíly ve velkém vysadí a pak ve velkém poseká. A přesně to se stalo v době socialismu s československými lesy (3). Obrovské plochy smíšených lesů byly vysakány a místo nich byly vysazeny rychle rostoucí smrkové monokultury. Vznik mnoha téměř čistě smrkových lesů měl velmi negativní vliv na druhovou diverzitu rostlin a živočichů v lesích. Dalším, daleko horším problémem se stalo to, že monokultury nejsou schopny poradit si s větším suchem nebo různými kalamitamy škůdců, a lesy se tak doslava staly časovanou bombou. Tato bomba bohužel právě vybouchla. Přišlo sucho, k tomu se přida kůrovec a najednou tu máme největší lesní kalamitu za poslední stovky let (4). Co se s tím dá dělat? Teď už nic moc, jedině se snažit kůrovcovou kalamitu udržet tak, aby postupovala co možná nejpomaleji. Důležité je dbát na to, aby nově vysazované lesy byly blíže původní druhové skladbě a aby jejich hlavním účelem nebyla bezhlavá produkce dřeva. Podporujeme proto výzvu Zachraňme lesy od Hnutí Duha.

Zdroje:
(1)
https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13;id=9864;studium=85049;zp=56027;download_prace=1
(2)
https://ldf.mendelu.cz/uzpl/index.php/download-1/category/37-zaklady-lesnictvi-prednasky?download=98:021-skladba-a-struktura-lesnich-porostu
(3)
https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13;id=9864;studium=42476;zp=31174;download_prace=1
(4)
https://www.e15.cz/domaci/ucet-za-sucho-a-kurovce-40-miliard-korun-a-ma-byt-hur-1363051