Opravdu je maso problém?

Živočišná výroba v ČR není v tuto chvíli ani přes propagandu veganských hnutí aktuálním ekologickým problémem. Emise způsobené chovem živočichů jsou řádově menší než emise způsobené dopravou či energetikou. Navíc všechna čísla udávaná jako emise GHG chovaných zvířat jsou emisemi metanu přepočítané na kg CO2, což ale není relevantní údaj, jelikož metan se v atmosféře neusazuje, ale po cca 10 letech zoxiduje na CO2. Účinky takto vzniklého množství plynu jsou zhruba 6x menší než účinky původně udávaného množství.

Příklad: Z běžného prasete se použije cca 80 kg masa(1)(3). Prase chované na maso za svůj život vyprodukuje asi 1 kg metanu (2), což odpovídá zhruba 20 kilogramům CO2 (4). Z toho vychází, že na 1 kg masa připadá asi jen 250 gramů CO2, což je velmi malé, až zanedbatelné množství. Mnohem hůře jsou na tom z pohledu emisí skleníkových plynů krávy. Běžný masný skot za svůj život vyprodukuje asi 200 kg metanu(4), který je zhruba 20x silnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý. Z krávy se použije zhruba 250-300 kg masa (6). To znamená, že na každý kilogram připadá plyn odpovídající asi 15 kg CO2, po uplynutí 10 let to však už bude jen zhruba 2,5 kg. 15 kilogramů CO2 je ale také množství, které se uvolní při 100 kilometrech jízdy autem (5). Osobně ale neznám nikoho, kdo by každý týden snědl kilo čistě hovězího masa (téměř všichni lidé během týdne střídají maso, které jí - nejí jen "neekologické" hovězí, ale také zmiňované vepřové či drůbeží).
I když krávy jsou nejméně ekologickým zvířetem, i tak je potřebujeme. Ať už dojnice z chlévů, nebo skot určený na maso z pastvin. Proč? Hlavní potravou dojnic je seno sklízené z luk. Pokud by se v Česku omezil chov dojnic, znamenalo by to automaticky i úbytek luk, které jsou ale v naší krajině potřebným biotopem. Louky dávají prostor k životu mnoha druhům hmyzu, ptáků i savců. Už v tuto chvíli je v ČR dramaticky méně hmyzu než v minulosti, a více než klimatická změna za to může právě změna hospodářské krajiny, úbytek luk a jejich nahrazení rostlinnými plodinami (řepka, obilí, etc.). Pokud by k tomu zmizely i pastviny, na kterých se pase masný dobytek, ekologický dopad by byl násobně horší.
Někteří lidé se chovají, jako kdyby byl chov zvířat něco úplně nového a nepřirozeného. Nepřipouští si ale, že i v Česku jsou regiony, kde se obyvatelé dlouhou dobu živili téměř výhradně živočišnou výrobou - typicky pasteveckým regionem bylo například Valašsko či některé horské oblasti.
Maso potřebujeme, kontroverzní je ale také etika jeho získávání. Veganské skupiny označují porážky za neetické. Neuvědomují si ale, že umírání zvířat je v přírodě naprosto normální a že se prostě děje, že občas i nějaký ten divoký medvěd roztrhá ovci, nebo že dravec za živa roztrhá malého králíka. Samotný způsob zabití na jatkách je pro zvířata rychlý a téměř bezbolestný. Často také dochází k přílišné personifikaci zvířat - krávy opravdu nepřemýšlí o smrti a opravdu se navzájem neoplakávají.
Před pár dny skupina Zvířata nejíme zveřejnila video z českých jatek, na kterých dochází k týrání krav(8). To, co se na videu děje je nehumánní a neetické a viníci by samozřejmě měli být potrestáni. Opravdu ale není na místě hysterie z toho, že to takto funguje na všech jatkách a že je takovýto původ všeho masa. Před několika měsíci se objevil případ s videi z Pardubické nemocnice, kde naprosto neschopný personál nepomohl krvácejícímu chlapci (7). Pokud bychom říkali, že to na všech jatkách vypadá tak jako na videu, podle stejné logiky by to znamenalo že to ve všech nemocnicích vypadá jako na druhém videu. Pravdou sice je, že se dějí fatální chyby a je potřeba důkladný dozor, ale nikdo neříká, že nebude chodit do nemocnice protože by určitě personál špatně postupoval když by dotyčný začal krvácet na chodbě. A podobně to platí i u jatek. Tvrzením skupiny ZNJ, že to takto vypadá i jinde není možné věřit, protože tato skupina nemá nejmenší problém s šířením lží o tom, jak se dá rakovina vyléčit veganstvím, nebo o tom, jak je špatně bojovat proti invazním druhům zvířat. Přitom podle některých vědců jsou nepůvodní organismy ještě větším problémem, než samotná klimatická změna(9).Zdroje:
(1)
http://www.agropress.cz/produkcni-ukazatele-v-chovu-prasat/
(2)
http://porkgateway.org/resource/pork-production-and-greenhouse-gas-emissions/
(3)
http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=500&typ=html
(4)
https://www.idnes.cz/zpravy/archiv/vedci-vysavaji-z-zaludku-krav-plyn-ktery-otepluje-planetu.A080724_075159_zajimavosti_ban
(5)
http://www.ekoblog.cz/?q=emise
(6) http://www.agropress.cz/porazka-skotu-a-aktualni-cena-hoveziho-masa-v-cr/
(7)
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/nemocnice-pardubice-adam-vycital-mandle.A190917_090030_pardubice-zpravy_mvo
(8)
https://benesovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/video-otresne-zachazeni-se-zviraty-na-jatkach-ve-vseticich-prosetri-policie-20191016.html
(9)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/419235100161014-zeleni-migranti